Shrek
Shrek
Wonder Park
Wonder Park
The Polar Express
The Polar Express
Robo-Dog
Robo-Dog
Sinbad: Legend of the Seven Seas
Sinbad: Legend of the Seven Seas
Fantasy Movies
Watch Fantasy Movies with any Hulu plan starting at $5.99/month
Shrek
TVPG • Family, Comedy • Movie (2001)
Wonder Park
PG • Family, Comedy • Movie (2019)
The Polar Express
G • Family, Animation • Movie (2005)
Robo-Dog
Family, Comedy • Movie (2016)
Sinbad: Legend of the Seven Seas
PG • Family, Animation • Movie (2003)
Zapped
TVG • Adventure, Comedy • Movie (2014)
Robots
PG • Comedy, Fantasy • Movie (2005)
Hotel Transylvania
TVPG • Family, Comedy • Movie (2012)